Δαχτυλίδια υγραερίου  8 mm
Δαχτυλίδια υγραερίου 8 mm
Δαχτυλίδια υγραερίου 8 mm| Κωδικός: 62186| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
5.50  Προσθήκη στο καλάθι
Bίδες υγραερίου 8 mm
Bίδες υγραερίου 8 mm
Bίδες υγραερίου 8 mm| Κωδικός: 62188| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
5.50  Προσθήκη στο καλάθι
Tάπες σωληνώσεων υγραερίου 8 mm 2 τεμ.
Tάπες σωληνώσεων υγραερίου 8 mm 2 τεμ.
Tάπες σωληνώσεων υγραερίου 8 mm 2 τεμ.| Κωδικός: 62400| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
5.50  Προσθήκη στο καλάθι
Ένωση σωλήνων υγραερίου 8 mm
Ένωση σωλήνων υγραερίου 8 mm
Ένωση σωλήνων υγραερίου 8 mm| Κωδικός: 62072| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
5.95  Προσθήκη στο καλάθι
Στερεωτικά σωληνώσεων 8 mm 5 τεμ.
Στερεωτικά σωληνώσεων 8 mm 5 τεμ.
Στερεωτικά σωληνώσεων 8 mm 5 τεμ.| Κωδικός: 62396| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
5.95  Προσθήκη στο καλάθι
Δαχτυλίδιa υγραερίου 10 mm
Δαχτυλίδιa υγραερίου 10 mm
Δαχτυλίδιa υγραερίου 10 mm| Κωδικός: 62190| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
6.50  Προσθήκη στο καλάθι
Bίδες υγραερίου 10 mm
Bίδες υγραερίου 10 mm
Bίδες υγραερίου 10 mm| Κωδικός: 62192| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
6.50  Προσθήκη στο καλάθι
Tάπες σωληνώσεων υγραερίου 10 mm 2 τεμ.
Tάπες σωληνώσεων υγραερίου 10 mm 2 τεμ.
Tάπες σωληνώσεων υγραερίου 10 mm 2 τεμ.| Κωδικός: 62401| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
6.50  Προσθήκη στο καλάθι
Βάση στήριξης φίλτρου
Βάση στήριξης φίλτρου
Βάση στήριξης φίλτρου| Κωδικός: 62368| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 20
6.50  Διαβάστε περισσότερα
Γωνία σωληνώσεων υγραερίου 8 mm
Γωνία σωληνώσεων υγραερίου 8 mm
Γωνία σωληνώσεων υγραερίου 8 mm| Κωδικός: 62076| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
6.95  Προσθήκη στο καλάθι
Ένωση σωλήνων υγραερίου 10 mm
Ένωση σωλήνων υγραερίου 10 mm
Ένωση σωλήνων υγραερίου 10 mm| Κωδικός: 62152| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
6.95  Προσθήκη στο καλάθι
Στερεωτικά σωληνώσεων 10 mm 5 τεμ.
Στερεωτικά σωληνώσεων 10 mm 5 τεμ.
Στερεωτικά σωληνώσεων 10 mm 5 τεμ.| Κωδικός: 62397| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
6.95  Προσθήκη στο καλάθι
8 mm σε 10 mm βίδα υγραερίου
8 mm σε 10 mm βίδα υγραερίου
8 mm σε 10 mm βίδα υγραερίου| Κωδικός: 62147| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
7.50  Προσθήκη στο καλάθι
Ανταπτωρας G.2 ελληνική φιάλη
Ανταπτωρας G.2 ελληνική φιάλη
Ανταπτωρας G.2 ελληνική φιάλη| Κωδικός: 62360| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
7.50  Προσθήκη στο καλάθι
Τ γωνία σωληνώσεων υγραερίου 8 mm
Τ γωνία σωληνώσεων υγραερίου 8 mm
Τ γωνία σωληνώσεων υγραερίου 8 mm| Κωδικός: 62079| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
7.95  Προσθήκη στο καλάθι
Βίδα υγραερίου για λάστιχο από 10 σε 8 mm
Βίδα υγραερίου για λάστιχο από 10 σε 8 mm
Βίδα υγραερίου για λάστιχο από 10 σε 8 mm| Κωδικός: 62157
8.00  Προσθήκη στο καλάθι
Τ γωνία σωληνώσεων υγραερίου 10 mm
Τ γωνία σωληνώσεων υγραερίου 10 mm
Τ γωνία σωληνώσεων υγραερίου 10 mm| Κωδικός: 62082| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
8.95  Προσθήκη στο καλάθι
Γωνία σωληνώσεων υγραερίου 10 mm
Γωνία σωληνώσεων υγραερίου 10 mm
Γωνία σωληνώσεων υγραερίου 10 mm| Κωδικός: 62145| Κατάλογος Pasakaleris 2020 | Σελίδα 19
8.95  Προσθήκη στο καλάθι
Δείκτης υγραερίου φιάλης μαγνήτης
Δείκτης υγραερίου φιάλης μαγνήτης
Δείκτης υγραερίου φιάλης μαγνήτης| Κωδικός: 65036
11.40  Διαβάστε περισσότερα