§ 1Προϊόντα & ΠοιότηταΣτόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες στην καλύτερηαναλογία κόστους και ποιότητας. Απευθυνόμαστε σε εσάς, τους πελάτες -συνεργάτες με τις εξειδικευμένες ανάγκες, τις οποίες μόνο εμείς μπορούμε ναικανοποιήσουμε και γι’ αυτό το λόγω αξιολογούμε συνεχώς το σχεδιασμό και την«αξία» όλων των προϊόντων που διακινούμε. Ως εκ τούτου ο κατασκευαστήςδιατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στις προδιαγραφές τωνπροϊόντων, ώστε να συμμορφώνονται με τις τρέχουσες ανάγκες των πελατών ήάλλες θεσμικές προδιαγραφές, καθώς επίσης και με τις ισχύουσεςπροδιαγραφές ασφαλείας ή άλλες θεσμικές προδιαγραφές.Το σύνολο των προϊόντων που διακινούμε είναι εγγυημένα, προέρχονται δε απόδιεθνούς φήμης οίκους του εξωτερικού, πιστοποιημένους και αναγνωρισμένουςδιεθνώς για τις πρακτικές που εφαρμόζουν.
§ 2Εγγύηση–Πολιτική Επισκευής ΑνταλλακτικάΟι παρεχόμενες υπηρεσίες εγγύησης που συνοδεύουν κάθε προϊόν ή κατηγορίαπροϊόντος δύνανται να διαφέρουν ως προς τον τρόπο και το χρόνοανταπόκρισης για επισκευή ή αντικατάσταση.Με ορισμένες εξαιρέσεις, όλα επίσης τα γνήσια ανταλλακτικά προϊόντων πουχρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ελαττωματικών αρχικών τμημάτωντου προϊόντος καλύπτονται με τις ίδιες υπηρεσίες χρονικής διάρκειας ίσης με τηνυπολειπόμενη περίοδο εγγύησης του προϊόντος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί.Η εγγύηση των προϊόντων διαφέρει και εξαρτάτε από το είδος και τηνκατασκευάστρια εταιρία. Η χρονική περίοδος υπολογίζεται από την ημερομηνίατιμολόγησης του προϊόντος. Σε περίπτωση που χρειαστεί η αντικατάσταση ενόςανταλλακτικού μέσα στην περίοδο εγγύησής του, θα πρέπει να μαςπροσκομίσετε απαραιτήτως το παραστατικό αγοράς ή πώλησης του εν λόγωπροϊόντος ως απόδειξη ότι αυτό βρίσκεται όντως εντός της περιόδου εγγύησης.Εάν και εφόσον το προϊόν βρίσκεται εκτός εγγύησης, η τιμολόγηση τωνανταλλακτικών για την επισκευή συνοδεύεται απαραίτητα και από ΤιμολόγιοΠαροχής Υπηρεσιών με χρέωση για την εγκατάσταση του ανταλλακτικού.Οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν προερχόμενη από μη γνήσια ανταλλακτικά, ταοποία έχουν τοποθετηθεί χωρίς την έγγραφη έγκριση της Pasakaleris (μηΕξουσιοδοτημένο συνεργάτη), δεν αναγνωρίζεται, ακόμη και αν το προϊόνβρίσκεται εντός εγγύησης.
§ 3Παραγγελίες ΠροϊόντωνΟ ηλεκτρονικός κατάλογός μας περιλαμβάνει μία πολύ μεγάλη ποικιλίαδιαφορετικών ειδών για όλες τις χρήσεις. Μια παραγγελία μπορεί ναπραγματοποιηθεί σε εμάς ή στον πλησιέστερο συνεργάτη μας τηλεφωνικά, μεFax, E-mail, η γραπτώς.Παρότι γίνεται προσπάθεια να ισχύουν όλες οι πληροφορίες όπως αυτέςαναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές. Εάνένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο ή έχει υποστεί σημαντικές βελτιώσεις ή αλλαγές,διατηρούμε το δικαίωμα να προτείνουμε την καλύτερη εναλλακτική λύση.Εξειδικευμένες παραγγελίες προϊόντων για τις οποίες υφίσταται γραπτήσύμβαση δεν μπορούν να ακυρωθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλετε να μαςαποζημιώσετε πλήρως για όλες τις απώλειες (συμπεριλαμβανομένων τωνδιαφυγόντων κερδών), κόστος (συμπεριλαμβανομένου της εργασίας και τωνυλικών που χρησιμοποιήθηκαν), ζημιές, επιβαρύνσεις και έξοδα πουδημιουργήθηκαν ως συνέπεια της ακύρωσης.Καμία παραλλαγή αυτών των συνθηκών της ενότητας αυτής δεν είναι δεσμευτικήεκτός και αν από κοινού συμφωνηθεί εγγράφως. Επιπρόσθετα, οποιοδήποτετυπογραφικό, υπαλληλικό ή άλλο λάθος ή παράλειψη σε οποιαδήποτε έγγραφατης πώλησης, προσφορά, τιμοκατάλογο, αποδοχή προσφοράς, τιμολόγιο ή άλλοέγγραφο ή πληροφορία που έχει εκδοθεί από την εταιρία μας, υπόκειται σεδιόρθωση χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη από την πλευρά μας.
§ 4Πολιτική Τιμολόγησης – ΠληρωμέςΟι τιμές χονδρικής που αναφέρονται είναι καθαρές και δεν συμπεριλαμβάνουνΦ.Π.Α., μεταφορικά και ασφάλιση. Οι τιμές λιανικής που αναφέρονταισυμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Εκπτώσεις δεν ισχύουν. Ο τιμοκατάλογος παραμένεισταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.Η τιμολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την αποστολή των προϊόντων ή και τηνπαροχή των υπηρεσιών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείταιπροκαταβολή ή εξόφληση του συνολικού ποσού της παραγγελίας.Μέχρι και την πλήρη εξόφληση της παραγγελίας, η Pasakaleris διατηρεί τηνκατοχή όλων των προϊόντων. Για την εξόφληση εκδίδεται απαραίτητα οικίααπόδειξη πληρωμής η οποία είναι και η μόνη που αναγνωρίζουμε.Η πληρωμή γίνεται με μετρητά (επιταγή κατά την παράδοση είτε με πίστωσημετά από συμφωνία), η μέγιστη χρονική διάρκεια της οποίας αναγράφεται επίτου εκδοθέντος τιμολογίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης,διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τόκο 2,5% το μήνα επί του χρεωστικούποσού που δεν έχει εξοφληθεί. (Για τον υπολογισμό του επιτοκίου χρονικούδιαστήματος μικρότερου του μηνός θα λαμβάνεται ολόκληρος ο μήνας).Τα τιμολόγια για τμηματικές παραδόσεις παρακαλείστε να τα προωθείτε προςπληρωμή άμεσα, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα προϊόντα θα τιμολογηθούνχωριστά για την επόμενη παράδοση.Προκαταβολική εξόφληση με μετρητά, ζητείται στις περιπτώσεις παραγγελίαςεξειδικευμένων προϊόντων που δεν διατηρούνται στο τακτικό αποθεματικό (nonstockitems). Στις προπληρωμένες παραγγελίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονταικαι τα αντίστοιχα μεταφορικά έξοδα.§ 5Παραδόσεις από κατασκευαστές εξωτερικούΗ διαδικασία υποβολής της παραγγελίας σας στον κατασκευαστή γίνεται χωρίςκαθυστερήσεις την επόμενη ημέρα από τη λήψη της παραγγελίας σας. Ηπαράδοση πραγματοποιείται κανονικά μέσα σε 4-10 εβδομάδες από τηνημερομηνία παραγγελίας.§ 6ΕπιστροφέςΓια τις επιστροφές τηρείται αυστηρά η διαδικασία: επίδειξη απόδειξης λιανικήςπώλησης ή τιμολογίου που αποτελεί και την έγκριση της επιστροφής του προϊόντοςστο τεχνικό τμήμα προς έλεγχο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από τηδιενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων, που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλωντον έλεγχο της άριστης κατάστασης της αρχικής συσκευασίας του προϊόντος, και τηδιαπίστωση ότι ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες για την επιστροφή.Αιτήσεις για επιστροφή προϊόντων μπορούν να γίνουν εντός 10 ημερών από τηνημέρα της παράδοσης. Τα προϊόντα αντικαθιστώνται μόνο εάν είναι κατεστραμμέναή εκ κατασκευής ελαττωματικά σε ειδικές περιπτώσεις.§ 7Χρήση ΠροϊόντωνΕίναι όρος αυτής της Σύμβασης και της πώλησης των προϊόντων ότι όλα ταπροϊόντα που προμηθεύει ο προμηθευτής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ναχρησιμοποιηθούν με τρόπο ώστε να διακινδυνεύσουν άμεσα ανθρώπινες ζωές καιη χρήση τους πρέπει να γίνεται με τους όρους του κατασκευαστή.
§ 8Αποστολή προϊόντων – Έξοδα αποστολήςΌλες οι τιμές των προϊόντων μας είναι τιμές με παραλαβή από την αποθήκη και τοκόστος της μεταφοράς και ασφάλισης επιβαρύνει τον πελάτη (εκτός εάν έχει κάτιάλλο γραπτώς συμφωνηθεί).Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με ταχυμεταφορές (courier) για αποστολέςμικρού όγκου και μεταφορική εταιρία για προϊόντα μεγάλου όγκου και βάρους εκτόςεάν υπάρχει άλλη επιθυμία αποστολής από τον πελάτη.Η εταιρεία Pasakaleris δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση(συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δενμπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βίακαι θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση.Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες,πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσειςτων συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικέςκαταστροφές.Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα σύμβασημπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.(1) Ετοιμοπαράδοτα Προϊόντα: Τα ετοιμοπαράδοτα εμπορεύματα (μικρού όγκου)παραδίδονται στους συνεργάτες-πελάτες μας σε 2-3 εργάσιμες εφόσον ηπαραγγελία σας έχει αποσταλεί πριν τις 13:00 μμ..(2) Έξοδα Μεταφοράς: Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη.
§ 9Παραλαβή προϊόντωνΚατά την παραλαβή των προϊόντων παρακαλούμε ελέγξτε την αποστολή (κυρίωςτα εύθραυστα προϊόντα) την ποσότητα αλλά και την κατάσταση τους πρινυπογράψετε για την παραλαβή.Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τηλεφωνήστε μας αμέσως ή συνεννοηθείτε με τηνεταιρία μεταφοράς για την σωστή διαδικασία και επίλυση του προβλήματος.Αποδεικτικά στοιχεία όπως φωτογραφία και άλλα θα μας βοηθούσαν.§ 10ΠροσφορέςΟι προσφορές γίνονται μόνο γραπτώς και έχουν ισχύ δύο εβδομάδων και ως τηνεξάντληση των προϊόντων (εκτός εάν έχει μεγαλύτερη γραπτή διάρκεια). Ηπαραγγελία των προσφορών πρέπει να γίνονται γραπτώς (e-mail, Fax) καιτηλεφωνικώς (σε ειδικές περιπτώσεις).§ 11Τροποποίηση των όρωνH εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους καιτις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από τηνστιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.§ 12Ισχύον Δίκαιο – ΔικαιοδοσίαΗ παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίωςτα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το εμπόριο, τις πωλήσεις απόκαι την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστικήδικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δράμας.