§ 1
 Προϊόντα & Ποιότητα
 Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες στην καλύτερη
 αναλογία κόστους και ποιότητας. Απευθυνόμαστε σε εσάς, τους πελάτες -
 συνεργάτες με τις εξειδικευμένες ανάγκες, τις οποίες μόνο εμείς μπορούμε να
 ικανοποιήσουμε και γι’ αυτό το λόγω αξιολογούμε συνεχώς το σχεδιασμό και την
 «αξία» όλων των προϊόντων που διακινούμε. Ως εκ τούτου ο κατασκευαστής
 διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στις προδιαγραφές των
 προϊόντων, ώστε να συμμορφώνονται με τις τρέχουσες ανάγκες των πελατών ή
 άλλες θεσμικές προδιαγραφές, καθώς επίσης και με τις ισχύουσες
 προδιαγραφές ασφαλείας ή άλλες θεσμικές προδιαγραφές.
 Το σύνολο των προϊόντων που διακινούμε είναι εγγυημένα, προέρχονται δε από
 διεθνούς φήμης οίκους του εξωτερικού, πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους
 διεθνώς για τις πρακτικές που εφαρμόζουν.
 § 2
 Εγγύηση–Πολιτική Επισκευής Ανταλλακτικά
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εγγύησης που συνοδεύουν κάθε προϊόν ή κατηγορία
 προϊόντος δύνανται να διαφέρουν ως προς τον τρόπο και το χρόνο
 ανταπόκρισης για επισκευή ή αντικατάσταση.
 Με ορισμένες εξαιρέσεις, όλα επίσης τα γνήσια ανταλλακτικά προϊόντων που
 χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ελαττωματικών αρχικών τμημάτων
 του προϊόντος καλύπτονται με τις ίδιες υπηρεσίες χρονικής διάρκειας ίσης με την
 υπολειπόμενη περίοδο εγγύησης του προϊόντος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί.
 Η εγγύηση των προϊόντων διαφέρει και εξαρτάτε από το είδος και την
 κατασκευάστρια εταιρία. Η χρονική περίοδος υπολογίζεται από την ημερομηνία
 τιμολόγησης του προϊόντος. Σε περίπτωση που χρειαστεί η αντικατάσταση ενός
 ανταλλακτικού μέσα στην περίοδο εγγύησής του, θα πρέπει να μας
 προσκομίσετε απαραιτήτως το παραστατικό αγοράς ή πώλησης του εν λόγω
 προϊόντος ως απόδειξη ότι αυτό βρίσκεται όντως εντός της περιόδου εγγύησης.
 Εάν και εφόσον το προϊόν βρίσκεται εκτός εγγύησης, η τιμολόγηση των
 ανταλλακτικών για την επισκευή συνοδεύεται απαραίτητα και από Τιμολόγιο
 Παροχής Υπηρεσιών με χρέωση για την εγκατάσταση του ανταλλακτικού.
 Οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν προερχόμενη από μη γνήσια ανταλλακτικά, τα
 οποία έχουν τοποθετηθεί χωρίς την έγγραφη έγκριση της Pasakaleris (μη
 Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη), δεν αναγνωρίζεται, ακόμη και αν το προϊόν
 βρίσκεται εντός εγγύησης.
 § 3
 Παραγγελίες Προϊόντων
 Ο ηλεκτρονικός κατάλογός μας περιλαμβάνει μία πολύ μεγάλη ποικιλία
 διαφορετικών ειδών για όλες τις χρήσεις. Μια παραγγελία μπορεί να
 πραγματοποιηθεί σε εμάς ή στον πλησιέστερο συνεργάτη μας τηλεφωνικά, με
 Fax, E-mail, η γραπτώς.
 Παρότι γίνεται προσπάθεια να ισχύουν όλες οι πληροφορίες όπως αυτές
 αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές. Εάν
 ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο ή έχει υποστεί σημαντικές βελτιώσεις ή αλλαγές,
 διατηρούμε το δικαίωμα να προτείνουμε την καλύτερη εναλλακτική λύση.
 Εξειδικευμένες παραγγελίες προϊόντων για τις οποίες υφίσταται γραπτή
 σύμβαση δεν μπορούν να ακυρωθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλετε να μας
 αποζημιώσετε πλήρως για όλες τις απώλειες (συμπεριλαμβανομένων των
 διαφυγόντων κερδών), κόστος (συμπεριλαμβανομένου της εργασίας και των
 υλικών που χρησιμοποιήθηκαν), ζημιές, επιβαρύνσεις και έξοδα που
 δημιουργήθηκαν ως συνέπεια της ακύρωσης.
 Καμία παραλλαγή αυτών των συνθηκών της ενότητας αυτής δεν είναι δεσμευτική
 εκτός και αν από κοινού συμφωνηθεί εγγράφως. Επιπρόσθετα, οποιοδήποτε
 τυπογραφικό, υπαλληλικό ή άλλο λάθος ή παράλειψη σε οποιαδήποτε έγγραφα
 της πώλησης, προσφορά, τιμοκατάλογο, αποδοχή προσφοράς, τιμολόγιο ή άλλο
 έγγραφο ή πληροφορία που έχει εκδοθεί από την εταιρία μας, υπόκειται σε
 διόρθωση χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη από την πλευρά μας.
 § 4
 Πολιτική Τιμολόγησης - Πληρωμές
 Οι τιμές χονδρικής που αναφέρονται είναι καθαρές και δεν συμπεριλαμβάνουν
 Φ.Π.Α., μεταφορικά και ασφάλιση. Οι τιμές λιανικής που αναφέρονται
 συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Εκπτώσεις δεν ισχύουν. Ο τιμοκατάλογος παραμένει
 σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.
 Η τιμολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την αποστολή των προϊόντων ή και την
 παροχή των υπηρεσιών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται
 προκαταβολή ή εξόφληση του συνολικού ποσού της παραγγελίας.
 Μέχρι και την πλήρη εξόφληση της παραγγελίας, η Pasakaleris διατηρεί την
 κατοχή όλων των προϊόντων. Για την εξόφληση εκδίδεται απαραίτητα οικία
 απόδειξη πληρωμής η οποία είναι και η μόνη που αναγνωρίζουμε.
 Η πληρωμή γίνεται με μετρητά (επιταγή κατά την παράδοση είτε με πίστωση
 μετά από συμφωνία), η μέγιστη χρονική διάρκεια της οποίας αναγράφεται επί
 του εκδοθέντος τιμολογίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης,
 διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τόκο 2,5% το μήνα επί του χρεωστικού
 ποσού που δεν έχει εξοφληθεί. (Για τον υπολογισμό του επιτοκίου χρονικού
 διαστήματος μικρότερου του μηνός θα λαμβάνεται ολόκληρος ο μήνας).
 Τα τιμολόγια για τμηματικές παραδόσεις παρακαλείστε να τα προωθείτε προς
 πληρωμή άμεσα, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα προϊόντα θα τιμολογηθούν
 χωριστά για την επόμενη παράδοση.
 Προκαταβολική εξόφληση με μετρητά, ζητείται στις περιπτώσεις παραγγελίας
 εξειδικευμένων προϊόντων που δεν διατηρούνται στο τακτικό αποθεματικό (nonstock
 items). Στις προπληρωμένες παραγγελίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
 και τα αντίστοιχα μεταφορικά έξοδα.
 § 5
 Παραδόσεις από κατασκευαστές εξωτερικού
 Η διαδικασία υποβολής της παραγγελίας σας στον κατασκευαστή γίνεται χωρίς
 καθυστερήσεις την επόμενη ημέρα από τη λήψη της παραγγελίας σας. Η
 παράδοση πραγματοποιείται κανονικά μέσα σε 4-10 εβδομάδες από την
 ημερομηνία παραγγελίας.
 § 6
 Επιστροφές
 Για τις επιστροφές τηρείται αυστηρά η διαδικασία: επίδειξη απόδειξης λιανικής
 πώλησης ή τιμολογίου που αποτελεί και την έγκριση της επιστροφής του προϊόντος
 στο τεχνικό τμήμα προς έλεγχο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από τη
 διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων, που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων
 τον έλεγχο της άριστης κατάστασης της αρχικής συσκευασίας του προϊόντος, και τη
 διαπίστωση ότι ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες για την επιστροφή.
 Αιτήσεις για επιστροφή προϊόντων μπορούν να γίνουν εντός 10 ημερών από την
 ημέρα της παράδοσης. Τα προϊόντα αντικαθιστώνται μόνο εάν είναι κατεστραμμένα
 ή εκ κατασκευής ελαττωματικά σε ειδικές περιπτώσεις.
 § 7
 Χρήση Προϊόντων
 Είναι όρος αυτής της Σύμβασης και της πώλησης των προϊόντων ότι όλα τα
 προϊόντα που προμηθεύει ο προμηθευτής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
 χρησιμοποιηθούν με τρόπο ώστε να διακινδυνεύσουν άμεσα ανθρώπινες ζωές και
 η χρήση τους πρέπει να γίνεται με τους όρους του κατασκευαστή.
 § 8
 Αποστολή προϊόντων – Έξοδα αποστολής
 Όλες οι τιμές των προϊόντων μας είναι τιμές με παραλαβή από την αποθήκη και το
 κόστος της μεταφοράς και ασφάλισης επιβαρύνει τον πελάτη (εκτός εάν έχει κάτι
 άλλο γραπτώς συμφωνηθεί).
 Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με ταχυμεταφορές (courier) για αποστολές
 μικρού όγκου και μεταφορική εταιρία για προϊόντα μεγάλου όγκου και βάρους εκτός
 εάν υπάρχει άλλη επιθυμία αποστολής από τον πελάτη.
 Η εταιρεία Pasakaleris δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση
 (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν
 μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία
 και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση.
 Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες,
 πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις
 των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές
 καταστροφές.
 Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα σύμβαση
 μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.
 (1) Ετοιμοπαράδοτα Προϊόντα: Τα ετοιμοπαράδοτα εμπορεύματα (μικρού όγκου)
 παραδίδονται στους συνεργάτες-πελάτες μας σε 2-3 εργάσιμες εφόσον η
 παραγγελία σας έχει αποσταλεί πριν τις 13:00 μμ..
 (2) Έξοδα Μεταφοράς: Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη.
 § 9
 Παραλαβή προϊόντων
 Κατά την παραλαβή των προϊόντων παρακαλούμε ελέγξτε την αποστολή (κυρίως
 τα εύθραυστα προϊόντα) την ποσότητα αλλά και την κατάσταση τους πριν
 υπογράψετε για την παραλαβή.
 Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τηλεφωνήστε μας αμέσως ή συνεννοηθείτε με την
 εταιρία μεταφοράς για την σωστή διαδικασία και επίλυση του προβλήματος.
 Αποδεικτικά στοιχεία όπως φωτογραφία και άλλα θα μας βοηθούσαν.
 § 10
 Προσφορές
 Οι προσφορές γίνονται μόνο γραπτώς και έχουν ισχύ δύο εβδομάδων και ως την
 εξάντληση των προϊόντων (εκτός εάν έχει μεγαλύτερη γραπτή διάρκεια). Η
 παραγγελία των προσφορών πρέπει να γίνονται γραπτώς (e-mail, Fax) και
 τηλεφωνικώς (σε ειδικές περιπτώσεις).
 § 11
 Τροποποίηση των όρων
 H εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και
 τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την
 στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.
 § 12
 Ισχύον Δίκαιο - Δικαιοδοσία
 Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως
 τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το εμπόριο, τις πωλήσεις από
 και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική
 δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δράμας.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
 § 13
 Όροι χρήσης της ιστοσελίδας και νομικοί περιορισμοί
 Καλωσορίσατε στην πιο πρόσφατη έκδοση της ιστοσελίδας της
 Pasakaleris.COM. Οι ηλεκτρονικές σελίδες αυτές έχουν κατασκευαστεί
 αποκλειστικά για την πληρέστερη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων. Το
 περιεχόμενο των σελίδων αυτών χαρακτηρίζεται ως πρωτότυπο πνευματικό
 δημιούργημα, η κυριότητα του οποίου ανήκει αποκλειστικά στην Pasakaleris.
 Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις
 εμπορικής συνδιαλλαγής και τις συνθήκες χρήσης της εταιρικής ιστοσελίδας,
 καθώς η χρήση αυτών σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή τους.
 Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τμήμα ή το σύνολο αυτών, παρακαλούμε να
 μην κάνετε χρήση αυτής ή των σελίδων που την ακολουθούν.
 § 14
 Aπαγορεύσεις
 Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, διανομή, αποστολή ή αναμετάδοση με
 οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και η διασκευή ή αναπροσαρμογή, θέση σε
 κυκλοφορία και παρουσίαση στο κοινό οποιουδήποτε υλικού που
 ενσωματώνεται στην παρούσα σελίδα, χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη άδεια
 της Pasakaleris. Επίσης, όλο το υλικό που εκτυπώνεται αποτελεί και παραμένει
 πνευματική ιδιοκτησία της Pasakaleris. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο
 στοιχείο ή υλικό της σελίδας που φυλάσσεται σε ηλεκτρονική μορφή στον
 υπολογιστή έκαστου ενδιαφερόμενου. Όλα τα βιομηχανικά ή πνευματικά
 δικαιώματα των προϊόντων που εμφανίζονται θεωρούνται σε κάθε περίπτωση
 νόμιμα κεκτημένα από τον Προμηθευτή.
 Η Pasakaleris αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των
 δικαιωμάτων που απορρέουν από το περιεχόμενο και της διάρθρωσης των
 ιστοσελίδων αυτών εκτός και αν ρητά προσδιορίζεται ότι ισχύει κάτι διαφορετικό.
 Η μη επιτρεπτή χρήση, κατά τα ανωτέρω, επισύρει όλες τις συνέπειες των
 εφαρμοστέων διατάξεων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους, η άδεια χρήσης
 της παρούσας Σελίδας τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε
 αμέσως όλο το έντυπο ή το αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικά μέσα υλικό.
 Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε πρόταση, γραφική απεικόνιση, ή διαφημιστικό υλικό
 αποσταλεί μέσω email στην Pasakaleris θα καθίσταται πνευματική ιδιοκτησία της
 Pasakaleris, θα χάνει τον τυχόν εμπιστευτικό του χαρακτήρα και θα μπορεί να
 χρησιμοποιηθεί από την εταιρία κατά την απόλυτη κρίση της. Απαγορεύεται η
 αποστολή ή η μεταβίβαση από ή από την παρούσα σελίδα οποιουδήποτε
 παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου,
 πορνογραφικού ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα συνιστούσε παραβίαση
 οποιουδήποτε νόμου.
 Η κατασκευή και παραχώρηση προς χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί
 αυστηρά εθελοντική υπηρεσία εκ μέρους της Pasakaleris. Η παρούσα
 ιστοσελίδα έχει ως σκοπό την προβολή των προϊόντων που διακινεί και των
 υπηρεσιών που παρέχει. Η σελίδα αυτή με κανένα τρόπο δεν συνεπάγεται την
 επαύξηση των εταιρικών της ευθυνών έναντι των χρηστών πέραν του μέτρου
 που η νομοθεσία επιβάλλει για την ποιότητα και καταλληλότητα των προϊόντων
 της που τυχόν θα πωληθούν προς αυτούς. Κατ’ επέκταση, η Pasakaleris δεν
 είναι υπεύθυνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή άλλες παρεπόμενες ζημίες,
 απώλειες ή δαπάνες που απορρέουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης
 αυτών των ιστοσελίδων καθώς και για ανεπαρκή απόδοση, σφάλμα, παράλειψη,
 διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη
 διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο, μηχανική βλάβη ή
 διακοπή σύνδεσης. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν
 παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" (χωρίς καμία εγγύηση).
 § 17
 Δικαιώματα
 Η Pasakaleris διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά
 την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει την προσφορά της σελίδας, να
 περιορίσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό της. Δεσμοί με άλλες σελίδες του
 Web. Οι δεσμοί με σελίδες τρίτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σελίδα
 παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Αν χρησιμοποιήσετε
 αυτούς τους δεσμούς, επιλέγετε έξοδο από τη σελίδα της Pasakaleris.
 Η Pasakaleris δεν έχει εξετάσει όλες αυτές τις σελίδες τρίτων, δεν ελέγχει και δεν
 είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε από αυτές τις σελίδες και το περιεχόμενό τους.
 Συνεπώς, δεν προσυπογράφει και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με
 αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή υλικό που
 περιέχονται σε αυτές ή σχετικά με οποιαδήποτε αποτελέσματα μπορεί να
 προκύψουν από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να
 επισκεφθείτε σελίδες τρίτων για τις οποίες παρέχονται δεσμοί στην παρούσα
 Σελίδα, αναλαμβάνετε εξολοκλήρου την ευθύνη.
 § 15
 Προϊοντικές Προδιαγραφές.
 Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη ο έλεγχος της ακρίβειας των πληροφοριών
 που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένων και των προδιαγραφών, της τελικής
 ποιότητας των προϊόντων και της συμβατότητας των διαφόρων ειδών της
 παραγγελίας σας, με τη συνδρομή του αρμόδιου υπάλληλου του τμήματος
 πωλήσεων, πριν την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής ή άλλης υποχρέωσης.
 Είναι επίσης ευθύνη σας να μας παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
 που σχετίζονται με τα προϊόντα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να
 μπορέσουμε να εκτελέσουμε τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που
 συμφωνήσαμε.
 § 16
 Εταιρική Πολιτική
 Η εταιρική Πολιτική για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών.
 Δημιουργήσαμε τις σελίδες της εταιρίας έτσι ώστε να μπορείτε να επισκέπτεστε την
 Pasakaleris στο Διαδίκτυο χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να αποκαλύπτετε την
 ταυτότητά σας ή προσωπικά σας δεδομένα. Σε ορισμένες τοποθεσίες της
 ιστοσελίδας μας έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε προϊόντα ή υπηρεσίες, να
 υποβάλετε ερωτήματα και να εγγραφείτε για να λάβετε κάποιο υλικό. Τα στοιχεία,
 όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, που περιέρχονται στην
 κυριότητα της Pasakaleris, είτε κατά την διαδικασία λήψης της παραγγελίας, είτε
 από την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων, καταχωρούνται στις εταιρικές
 βάσεις δεδομένων και δύνανται να χρησιμοποιηθούν από το τμήμα πωλήσεων για
 να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες σας και να σας παράσχει καλύτερες
 υπηρεσίες.
 Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να σας
 βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, να απαντήσουμε στα
 ερωτήματά σας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις υπηρεσίες και τα
 πλεονεκτήματά τους, να προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας τις σελίδες μας στο web
 ώστε να σας αντιπροσωπεύουν.
 Κατά περιόδους, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για
 να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς ή για να σας
 προμηθεύσουμε με πληροφοριακό υλικό marketing το οποίο εκτιμούμε ότι θα σας
 ενδιαφέρει άμεσα.
 Θα σας δίνεται πάντοτε η ευκαιρία να αρνείστε αυτόν τον άμεσο τρόπο
 επικοινωνίας και να μην λαμβάνετε το υλικό marketing ή να μην λαμβάνετε μέρος
 στην έρευνααγοράς.
 Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν
 διατίθενται προς πώληση ή για χρήση από τρίτους, εκτός από την περίπτωση που
 ζητηθούν επίσημα, με δικαστική εντολή από Δημόσια Αρχή.
 (1) Δικαιώματα από το νόμο : Κάθε χρήστης των υπηρεσιών της Pasakaleris έχει
 δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την
 Pasakaleris και για το δικαίωμα αντίρρησης ή διόρθωσης των δεδομένων αυτών,
 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα τα άρθρα 11 έως 13 του Ν.
 2472/1997. (2) Παροχή προσωπικών δεδομένων σε τρίτους με εισαγγελική
 παραγγελιά : Η Pasakaleris δεν παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένα
 τρίτο πρόσωπο. Μόνη εξαίρεση στον ως άνω κανόνα αποτελεί η παροχή
 προσωπικών δεδομένων συνδρομητών της κατόπιν προσκόμισης στο Νομικό
 Τμήμα της εταιρίας Εισαγγελικής Παραγγελίας. Η Εισαγγελική Παραγγελία θα
 πρέπει να διατάσσει ρητά την Pasakaleris να δώσει συγκεκριμένα προσωπικά
 δεδομένα συγκεκριμένου συνδρομητή των υπηρεσιών της (π.χ. σύμφωνα με το
 user name – ηλεκτρονική διεύθυνση του συνδρομητή κ.ο.κ.).
 Το πρωτότυπο της Εισαγγελικής Παραγγελίας υποβάλλεται στο Νομικό σύμβουλο
 της εταιρίας και ο Νομικός σύμβουλος απαντά στον αιτηθέντα εντός προθεσμίας 2
 εβδομάδων από τη λήψη του πρωτοτύπου της Εισαγγελικής Παραγγελίας.
 § 18
 Ελληνικό δίκαιο
 Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας της
 Pasakaleris διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση
 οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από αυτούς είναι τα δικαστήρια της Δράμας.
 Δράμα
 Pasakaleris