§ 1Προϊόντα & ΠοιότηταΣτόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες στην καλύτερηαναλογία κόστους και ποιότητας. Απευθυνόμαστε σε εσάς, τους πελάτες -συνεργάτες με τις εξειδικευμένες ανάγκες, τις οποίες μόνο εμείς μπορούμε ναικανοποιήσουμε και γι’ αυτό το λόγω αξιολογούμε συνεχώς το σχεδιασμό και την«αξία» όλων των προϊόντων που διακινούμε. Ως εκ τούτου ο κατασκευαστήςδιατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στις προδιαγραφές τωνπροϊόντων, ώστε να συμμορφώνονται με τις τρέχουσες ανάγκες των πελατών ήάλλες θεσμικές προδιαγραφές, καθώς επίσης και με τις ισχύουσεςπροδιαγραφές ασφαλείας ή άλλες θεσμικές προδιαγραφές.Το σύνολο των προϊόντων που διακινούμε είναι εγγυημένα, προέρχονται δε απόδιεθνούς φήμης οίκους του εξωτερικού, πιστοποιημένους και αναγνωρισμένουςδιεθνώς για τις πρακτικές που εφαρμόζουν.§ 2Εγγύηση–Πολιτική Επισκευής ΑνταλλακτικάΟι παρεχόμενες υπηρεσίες εγγύησης που συνοδεύουν κάθε προϊόν ή κατηγορίαπροϊόντος δύνανται να διαφέρουν ως προς τον τρόπο και το χρόνοανταπόκρισης για επισκευή ή αντικατάσταση.Με ορισμένες εξαιρέσεις, όλα επίσης τα γνήσια ανταλλακτικά προϊόντων πουχρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ελαττωματικών αρχικών τμημάτωντου προϊόντος καλύπτονται με τις ίδιες υπηρεσίες χρονικής διάρκειας ίσης με τηνυπολειπόμενη περίοδο εγγύησης του προϊόντος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί.Η εγγύηση των προϊόντων διαφέρει και εξαρτάτε από το είδος και τηνκατασκευάστρια εταιρία. Η χρονική περίοδος υπολογίζεται από την ημερομηνίατιμολόγησης του προϊόντος. Σε περίπτωση που χρειαστεί η αντικατάσταση ενόςανταλλακτικού μέσα στην περίοδο εγγύησής του, θα πρέπει να μαςπροσκομίσετε απαραιτήτως το παραστατικό αγοράς ή πώλησης του εν λόγωπροϊόντος ως απόδειξη ότι αυτό βρίσκεται όντως εντός της περιόδου εγγύησης.Εάν και εφόσον το προϊόν βρίσκεται εκτός εγγύησης, η τιμολόγηση τωνανταλλακτικών για την επισκευή συνοδεύεται απαραίτητα και από ΤιμολόγιοΠαροχής Υπηρεσιών με χρέωση για την εγκατάσταση του ανταλλακτικού.Οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν προερχόμενη από μη γνήσια ανταλλακτικά, ταοποία έχουν τοποθετηθεί χωρίς την έγγραφη έγκριση της Pasakaleris (μηΕξουσιοδοτημένο συνεργάτη), δεν αναγνωρίζεται, ακόμη και αν το προϊόνβρίσκεται εντός εγγύησης.§ 3Παραγγελίες ΠροϊόντωνΟ ηλεκτρονικός κατάλογός μας περιλαμβάνει μία πολύ μεγάλη ποικιλίαδιαφορετικών ειδών για όλες τις χρήσεις. Μια παραγγελία μπορεί ναπραγματοποιηθεί σε εμάς ή στον πλησιέστερο συνεργάτη μας τηλεφωνικά, μεFax, E-mail, η γραπτώς.Παρότι γίνεται προσπάθεια να ισχύουν όλες οι πληροφορίες όπως αυτέςαναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές. Εάνένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο ή έχει υποστεί σημαντικές βελτιώσεις ή αλλαγές,διατηρούμε το δικαίωμα να προτείνουμε την καλύτερη εναλλακτική λύση.Εξειδικευμένες παραγγελίες προϊόντων για τις οποίες υφίσταται γραπτήσύμβαση δεν μπορούν να ακυρωθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλετε να μαςαποζημιώσετε πλήρως για όλες τις απώλειες (συμπεριλαμβανομένων τωνδιαφυγόντων κερδών), κόστος (συμπεριλαμβανομένου της εργασίας και τωνυλικών που χρησιμοποιήθηκαν), ζημιές, επιβαρύνσεις και έξοδα πουδημιουργήθηκαν ως συνέπεια της ακύρωσης.Καμία παραλλαγή αυτών των συνθηκών της ενότητας αυτής δεν είναι δεσμευτικήεκτός και αν από κοινού συμφωνηθεί εγγράφως. Επιπρόσθετα, οποιοδήποτετυπογραφικό, υπαλληλικό ή άλλο λάθος ή παράλειψη σε οποιαδήποτε έγγραφατης πώλησης, προσφορά, τιμοκατάλογο, αποδοχή προσφοράς, τιμολόγιο ή άλλοέγγραφο ή πληροφορία που έχει εκδοθεί από την εταιρία μας, υπόκειται σεδιόρθωση χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη από την πλευρά μας.§ 4Πολιτική Τιμολόγησης - ΠληρωμέςΟι τιμές χονδρικής που αναφέρονται είναι καθαρές και δεν συμπεριλαμβάνουνΦ.Π.Α., μεταφορικά και ασφάλιση. Οι τιμές λιανικής που αναφέρονταισυμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Εκπτώσεις δεν ισχύουν. Ο τιμοκατάλογος παραμένεισταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.Η τιμολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την αποστολή των προϊόντων ή και τηνπαροχή των υπηρεσιών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείταιπροκαταβολή ή εξόφληση του συνολικού ποσού της παραγγελίας.Μέχρι και την πλήρη εξόφληση της παραγγελίας, η Pasakaleris διατηρεί τηνκατοχή όλων των προϊόντων. Για την εξόφληση εκδίδεται απαραίτητα οικίααπόδειξη πληρωμής η οποία είναι και η μόνη που αναγνωρίζουμε.Η πληρωμή γίνεται με μετρητά (επιταγή κατά την παράδοση είτε με πίστωσημετά από συμφωνία), η μέγιστη χρονική διάρκεια της οποίας αναγράφεται επίτου εκδοθέντος τιμολογίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης,διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τόκο 2,5% το μήνα επί του χρεωστικούποσού που δεν έχει εξοφληθεί. (Για τον υπολογισμό του επιτοκίου χρονικούδιαστήματος μικρότερου του μηνός θα λαμβάνεται ολόκληρος ο μήνας).Τα τιμολόγια για τμηματικές παραδόσεις παρακαλείστε να τα προωθείτε προςπληρωμή άμεσα, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα προϊόντα θα τιμολογηθούνχωριστά για την επόμενη παράδοση.Προκαταβολική εξόφληση με μετρητά, ζητείται στις περιπτώσεις παραγγελίαςεξειδικευμένων προϊόντων που δεν διατηρούνται στο τακτικό αποθεματικό (nonstockitems). Στις προπληρωμένες παραγγελίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονταικαι τα αντίστοιχα μεταφορικά έξοδα.§ 5Παραδόσεις από κατασκευαστές εξωτερικούΗ διαδικασία υποβολής της παραγγελίας σας στον κατασκευαστή γίνεται χωρίςκαθυστερήσεις την επόμενη ημέρα από τη λήψη της παραγγελίας σας. Ηπαράδοση πραγματοποιείται κανονικά μέσα σε 4-10 εβδομάδες από τηνημερομηνία παραγγελίας.§ 6ΕπιστροφέςΓια τις επιστροφές τηρείται αυστηρά η διαδικασία: επίδειξη απόδειξης λιανικήςπώλησης ή τιμολογίου που αποτελεί και την έγκριση της επιστροφής του προϊόντοςστο τεχνικό τμήμα προς έλεγχο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από τηδιενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων, που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλωντον έλεγχο της άριστης κατάστασης της αρχικής συσκευασίας του προϊόντος, και τηδιαπίστωση ότι ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες για την επιστροφή.Αιτήσεις για επιστροφή προϊόντων μπορούν να γίνουν εντός 10 ημερών από τηνημέρα της παράδοσης. Τα προϊόντα αντικαθιστώνται μόνο εάν είναι κατεστραμμέναή εκ κατασκευής ελαττωματικά σε ειδικές περιπτώσεις.§ 7Χρήση ΠροϊόντωνΕίναι όρος αυτής της Σύμβασης και της πώλησης των προϊόντων ότι όλα ταπροϊόντα που προμηθεύει ο προμηθευτής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ναχρησιμοποιηθούν με τρόπο ώστε να διακινδυνεύσουν άμεσα ανθρώπινες ζωές καιη χρήση τους πρέπει να γίνεται με τους όρους του κατασκευαστή.§ 8Αποστολή προϊόντων – Έξοδα αποστολήςΌλες οι τιμές των προϊόντων μας είναι τιμές με παραλαβή από την αποθήκη και τοκόστος της μεταφοράς και ασφάλισης επιβαρύνει τον πελάτη (εκτός εάν έχει κάτιάλλο γραπτώς συμφωνηθεί).Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με ταχυμεταφορές (courier) για αποστολέςμικρού όγκου και μεταφορική εταιρία για προϊόντα μεγάλου όγκου και βάρους εκτόςεάν υπάρχει άλλη επιθυμία αποστολής από τον πελάτη.Η εταιρεία Pasakaleris δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση(συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δενμπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βίακαι θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση.Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες,πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσειςτων συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικέςκαταστροφές.Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα σύμβασημπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.(1) Ετοιμοπαράδοτα Προϊόντα: Τα ετοιμοπαράδοτα εμπορεύματα (μικρού όγκου)παραδίδονται στους συνεργάτες-πελάτες μας σε 2-3 εργάσιμες εφόσον ηπαραγγελία σας έχει αποσταλεί πριν τις 13:00 μμ..(2) Έξοδα Μεταφοράς: Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη.§ 9Παραλαβή προϊόντωνΚατά την παραλαβή των προϊόντων παρακαλούμε ελέγξτε την αποστολή (κυρίωςτα εύθραυστα προϊόντα) την ποσότητα αλλά και την κατάσταση τους πρινυπογράψετε για την παραλαβή.Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τηλεφωνήστε μας αμέσως ή συνεννοηθείτε με τηνεταιρία μεταφοράς για την σωστή διαδικασία και επίλυση του προβλήματος.Αποδεικτικά στοιχεία όπως φωτογραφία και άλλα θα μας βοηθούσαν.§ 10ΠροσφορέςΟι προσφορές γίνονται μόνο γραπτώς και έχουν ισχύ δύο εβδομάδων και ως τηνεξάντληση των προϊόντων (εκτός εάν έχει μεγαλύτερη γραπτή διάρκεια). Ηπαραγγελία των προσφορών πρέπει να γίνονται γραπτώς (e-mail, Fax) καιτηλεφωνικώς (σε ειδικές περιπτώσεις).§ 11Τροποποίηση των όρωνH εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους καιτις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από τηνστιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.§ 12Ισχύον Δίκαιο - ΔικαιοδοσίαΗ παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίωςτα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το εμπόριο, τις πωλήσεις απόκαι την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστικήδικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δράμας.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ§ 13Όροι χρήσης της ιστοσελίδας και νομικοί περιορισμοίΚαλωσορίσατε στην πιο πρόσφατη έκδοση της ιστοσελίδας τηςPasakaleris.COM. Οι ηλεκτρονικές σελίδες αυτές έχουν κατασκευαστείαποκλειστικά για την πληρέστερη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων. Τοπεριεχόμενο των σελίδων αυτών χαρακτηρίζεται ως πρωτότυπο πνευματικόδημιούργημα, η κυριότητα του οποίου ανήκει αποκλειστικά στην Pasakaleris.Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους παρακάτω όρους και προϋποθέσειςεμπορικής συνδιαλλαγής και τις συνθήκες χρήσης της εταιρικής ιστοσελίδας,καθώς η χρήση αυτών σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή τους.Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τμήμα ή το σύνολο αυτών, παρακαλούμε ναμην κάνετε χρήση αυτής ή των σελίδων που την ακολουθούν.§ 14AπαγορεύσειςΑπαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, διανομή, αποστολή ή αναμετάδοση μεοποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και η διασκευή ή αναπροσαρμογή, θέση σεκυκλοφορία και παρουσίαση στο κοινό οποιουδήποτε υλικού πουενσωματώνεται στην παρούσα σελίδα, χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη άδειατης Pasakaleris. Επίσης, όλο το υλικό που εκτυπώνεται αποτελεί και παραμένειπνευματική ιδιοκτησία της Pasakaleris. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλοστοιχείο ή υλικό της σελίδας που φυλάσσεται σε ηλεκτρονική μορφή στονυπολογιστή έκαστου ενδιαφερόμενου. Όλα τα βιομηχανικά ή πνευματικάδικαιώματα των προϊόντων που εμφανίζονται θεωρούνται σε κάθε περίπτωσηνόμιμα κεκτημένα από τον Προμηθευτή.Η Pasakaleris αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων τωνδικαιωμάτων που απορρέουν από το περιεχόμενο και της διάρθρωσης τωνιστοσελίδων αυτών εκτός και αν ρητά προσδιορίζεται ότι ισχύει κάτι διαφορετικό.Η μη επιτρεπτή χρήση, κατά τα ανωτέρω, επισύρει όλες τις συνέπειες τωνεφαρμοστέων διατάξεων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους, η άδεια χρήσηςτης παρούσας Σελίδας τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετεαμέσως όλο το έντυπο ή το αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικά μέσα υλικό.Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε πρόταση, γραφική απεικόνιση, ή διαφημιστικό υλικόαποσταλεί μέσω email στην Pasakaleris θα καθίσταται πνευματική ιδιοκτησία τηςPasakaleris, θα χάνει τον τυχόν εμπιστευτικό του χαρακτήρα και θα μπορεί ναχρησιμοποιηθεί από την εταιρία κατά την απόλυτη κρίση της. Απαγορεύεται ηαποστολή ή η μεταβίβαση από ή από την παρούσα σελίδα οποιουδήποτεπαράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου,πορνογραφικού ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα συνιστούσε παραβίασηοποιουδήποτε νόμου.Η κατασκευή και παραχώρηση προς χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποτελείαυστηρά εθελοντική υπηρεσία εκ μέρους της Pasakaleris. Η παρούσαιστοσελίδα έχει ως σκοπό την προβολή των προϊόντων που διακινεί και τωνυπηρεσιών που παρέχει. Η σελίδα αυτή με κανένα τρόπο δεν συνεπάγεται τηνεπαύξηση των εταιρικών της ευθυνών έναντι των χρηστών πέραν του μέτρουπου η νομοθεσία επιβάλλει για την ποιότητα και καταλληλότητα των προϊόντωντης που τυχόν θα πωληθούν προς αυτούς. Κατ’ επέκταση, η Pasakaleris δενείναι υπεύθυνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή άλλες παρεπόμενες ζημίες,απώλειες ή δαπάνες που απορρέουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσηςαυτών των ιστοσελίδων καθώς και για ανεπαρκή απόδοση, σφάλμα, παράλειψη,διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στηδιαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο, μηχανική βλάβη ήδιακοπή σύνδεσης. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήνπαρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" (χωρίς καμία εγγύηση).§ 17ΔικαιώματαΗ Pasakaleris διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατάτην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει την προσφορά της σελίδας, ναπεριορίσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό της. Δεσμοί με άλλες σελίδες τουWeb. Οι δεσμοί με σελίδες τρίτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σελίδαπαρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Αν χρησιμοποιήσετεαυτούς τους δεσμούς, επιλέγετε έξοδο από τη σελίδα της Pasakaleris.Η Pasakaleris δεν έχει εξετάσει όλες αυτές τις σελίδες τρίτων, δεν ελέγχει και δενείναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε από αυτές τις σελίδες και το περιεχόμενό τους.Συνεπώς, δεν προσυπογράφει και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά μεαυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή υλικό πουπεριέχονται σε αυτές ή σχετικά με οποιαδήποτε αποτελέσματα μπορεί ναπροκύψουν από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που αποφασίσετε ναεπισκεφθείτε σελίδες τρίτων για τις οποίες παρέχονται δεσμοί στην παρούσαΣελίδα, αναλαμβάνετε εξολοκλήρου την ευθύνη.§ 15Προϊοντικές Προδιαγραφές.Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη ο έλεγχος της ακρίβειας των πληροφοριώνπου παρέχονται, συμπεριλαμβανομένων και των προδιαγραφών, της τελικήςποιότητας των προϊόντων και της συμβατότητας των διαφόρων ειδών τηςπαραγγελίας σας, με τη συνδρομή του αρμόδιου υπάλληλου του τμήματοςπωλήσεων, πριν την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής ή άλλης υποχρέωσης.Είναι επίσης ευθύνη σας να μας παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίεςπου σχετίζονται με τα προϊόντα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε ναμπορέσουμε να εκτελέσουμε τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους πουσυμφωνήσαμε.§ 16Εταιρική ΠολιτικήΗ εταιρική Πολιτική για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών.Δημιουργήσαμε τις σελίδες της εταιρίας έτσι ώστε να μπορείτε να επισκέπτεστε τηνPasakaleris στο Διαδίκτυο χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να αποκαλύπτετε τηνταυτότητά σας ή προσωπικά σας δεδομένα. Σε ορισμένες τοποθεσίες τηςιστοσελίδας μας έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε προϊόντα ή υπηρεσίες, ναυποβάλετε ερωτήματα και να εγγραφείτε για να λάβετε κάποιο υλικό. Τα στοιχεία,όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, που περιέρχονται στηνκυριότητα της Pasakaleris, είτε κατά την διαδικασία λήψης της παραγγελίας, είτεαπό την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων, καταχωρούνται στις εταιρικέςβάσεις δεδομένων και δύνανται να χρησιμοποιηθούν από το τμήμα πωλήσεων γιανα κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες σας και να σας παράσχει καλύτερεςυπηρεσίες.Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να σαςβοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, να απαντήσουμε σταερωτήματά σας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις υπηρεσίες και ταπλεονεκτήματά τους, να προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας τις σελίδες μας στο webώστε να σας αντιπροσωπεύουν.Κατά περιόδους, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας γιανα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς ή για να σαςπρομηθεύσουμε με πληροφοριακό υλικό marketing το οποίο εκτιμούμε ότι θα σαςενδιαφέρει άμεσα.Θα σας δίνεται πάντοτε η ευκαιρία να αρνείστε αυτόν τον άμεσο τρόποεπικοινωνίας και να μην λαμβάνετε το υλικό marketing ή να μην λαμβάνετε μέροςστην έρευνααγοράς.Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δενδιατίθενται προς πώληση ή για χρήση από τρίτους, εκτός από την περίπτωση πουζητηθούν επίσημα, με δικαστική εντολή από Δημόσια Αρχή.(1) Δικαιώματα από το νόμο : Κάθε χρήστης των υπηρεσιών της Pasakaleris έχειδικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από τηνPasakaleris και για το δικαίωμα αντίρρησης ή διόρθωσης των δεδομένων αυτών,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα τα άρθρα 11 έως 13 του Ν.2472/1997. (2) Παροχή προσωπικών δεδομένων σε τρίτους με εισαγγελικήπαραγγελιά : Η Pasakaleris δεν παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένατρίτο πρόσωπο. Μόνη εξαίρεση στον ως άνω κανόνα αποτελεί η παροχήπροσωπικών δεδομένων συνδρομητών της κατόπιν προσκόμισης στο ΝομικόΤμήμα της εταιρίας Εισαγγελικής Παραγγελίας. Η Εισαγγελική Παραγγελία θαπρέπει να διατάσσει ρητά την Pasakaleris να δώσει συγκεκριμένα προσωπικάδεδομένα συγκεκριμένου συνδρομητή των υπηρεσιών της (π.χ. σύμφωνα με τοuser name – ηλεκτρονική διεύθυνση του συνδρομητή κ.ο.κ.).Το πρωτότυπο της Εισαγγελικής Παραγγελίας υποβάλλεται στο Νομικό σύμβουλοτης εταιρίας και ο Νομικός σύμβουλος απαντά στον αιτηθέντα εντός προθεσμίας 2εβδομάδων από τη λήψη του πρωτοτύπου της Εισαγγελικής Παραγγελίας.§ 18Ελληνικό δίκαιοΟι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας τηςPasakaleris διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσηοποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από αυτούς είναι τα δικαστήρια της Δράμας.ΔράμαPasakaleris