Θέμα: Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγύησης Προϊόντων

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε για την αγορά ενός από των προϊόντων μας.

Για κάθε σας ερώτηση πάντα στην διάθεση σας: +30 (0) 25210 4030 60
Email: service-infos@pasakaleris.com
 

Ηλεκτρονική φόρμα εγγυήσεων

*Με αστερίσκο τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Επίθετο:*

Όνομα:*

Οδός:*

Αριθμός:*

Ταχυδρομικός Κώδικας:*

Πόλη:*

Επιλέξτε:*

Τηλέφωνο επικοινωνίας*:

Το Email σας*:

Επωνυμία επιχείρησης που έγινε η αγορά:

Ημερομηνία αγοράς απόδειξη ή τιμολογίου:

Αριθμός απόδειξη ή τιμολογίου:

Σειριακός αριθμός συσκευής:

Τύπος συσκευής:

Επεξήγηση προβλήματος:

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Pasakaleris κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης αναλαμβάνει να επισκευάσει δωρεάν σε κατασκευάστριες εταιρίες που αντιπροσωπεύει, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε σφάλμα κατασκευής.
Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή.
Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.
Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από κακή χρήση της συσκευής, ανωμαλίες στη χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία και γενικά όταν δεν έχουν ακολουθηθεί σωστά οι οδηγίες χρήσεως της συσκευής. Επίσης δεν καλύπτει αναλώσιμα είδη.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ’ όσον συνοδεύεται με αντίγραφο του παραστατικού αγοράς της συσκευής (Απόδειξη λιανικής {περιγραφική}, Τιμολόγιο)
Αν κάποιο αίτημα Εγγύησης γίνει δεκτό, η Pasakaleris θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της και ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί.
Ο χρόνος της επιδιόρθωσης θα εξαρτηθεί και από την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή άλλων εξαρτημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις:
www.pasakaleris.com/όροι-και-προϋποθέσεις/
Εγγυητής Εισαγωγέας
Pasakaleris | 7 χμ Δράμας-Καβάλας |
66100 Χωριστή | Ελλάδα
Τηλ. 25210 43060 | Fax. 25210 43061
www.pasakaleris.com | info@pasakaleris.com

Παρακαλώ να σφραγιστεί και να υπογραφεί στο πίσω μέρος της κάρτας από τον συνεργάτη να συμπληρωθεί ώστε να έχετε άμεσα την εφαρμογή της εγγύησης και να μας σταλεί. Συμπληρώστε τη αίτηση www.pasakaleris.com/εγγυήσεις-συσκευών/ και ηλεκτρονικά για άμεση εφαρμογής της εγγύηση σας.
Προσοχή σημαντική παρατήρηση: Η απόδειξη ή το τιμολόγιο πρέπει να το έχετε έως το τέλος της εγγύησης ώστε να είναι σε ισχύ.

Συμφωνώ:

captcha

Συμπληρώστε το κωδικό που βρίσκεται στο πλαίσιο: