Για να μπορέσετε να μεταβείτε στην φόρμα θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο 2521043060 για να αναφέρετε το αίτημα σας στο αρμόδιο τμήμα και να σας δώσει τον κωδικό εισαγωγής. Ο λόγος είναι διότι για τα παλαιότερα οχήματα δεν υπάρχουν ανταλλακτικά και με την επικοινωνία θα γίνει πιο κατανοητό το αίτημα σας για την σωστή και έγκαιρη απάντηση αυτού.

Εισαγωγή στο αίτημα για ερώτηση ανταλλακτικών